اپوزیسیون ونزوئلا امیدوار است مانع دیکتاتوری شود

13 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ونزوئلا در آستانه زورآزمائی نهائی میان دولت و اپوزیسیون است که خواست دولت برای تغییر در قانون اساسی را وسیله ای برای استقرار دیکتاتوری در ونزوئلا می داند.