انتشار ارز محلی در ونزوئلا برای حل مشکل کمبود نقدینگی

25 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ونزوئلا، یک محله اشتراکی سوسیالیستی در منطقه فقیرنشین شهر کاراکاس، پایتخت آن کشور، برای فائق آمدن بر کمبود نقدینگی در این کشور بحران زده، ارز خودشان را به نام پانال وارد بازار کرده اند. رئیس جمهوری ونزوئلا علت کمبود پول در آن کشور را قاچاق ارز به کشور همسایه می داند.