ونزوئلا با عدم دسترسی خزانه و بانک ها به اسکناس عملا بی پول شد

27 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ونزوئلا دیروز عملا به کشوری بی پول مبدل شده بود زیرا خزانه و بانک ها به پول نقد بخصوص به اسکناس های صد بولیواری که بیشترین دادستدها با آن انجام می گیرد دسترسی نداشتند.