ابهام در آینده واحد پولی ونزوئلا

27 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری ونزوئلا ارزش جدیدی را برای واحد پولی آن کشور تعیین کرده است که در مقایسه با یک ارز دیجیتالی در سیستم بانکی آن کشور، موسوم به پترو، تعیین خواهد شد. اقدامی که به گفته اقتصاددانان ارزش پول آن کشور را صد درصد کاهش خواهد داد و نرخ تورم را به ابعادی غیر قابل تصور سوق خواهد داد.