بحران ونزوئلا: خوان گوایدو در آغاز سفر دوره‌ای، هواداران خود را به سازماندهی بهتر فراخواند

26 اسفند 1397