کشورهای آمریکای لاتین عضویت ونزوئلا در اتحادیه اقتصادی و بازرگانی منطقه را تعلیق کردند

15 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنها چند ساعت پس از برکناری دادستان کل ونزوئلا توسط مجلس جدید التاسیس موسسان، عضویت آن کشور در اتحادیه اقتصادی و بازرگانی آمریکای لاتین، در جلسه ای ویژه در برزیل تعلیق شد.