وضع بد سیاسی و اقتصادی بیش از یک میلیون نفر را از ونزوئلا فراری داد

23 ژوئن 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا به فرار بیش از یک میلیون نفر به خارج منجر شده است. این افراد که مداوما به تعداد آنان افزوده می شود، در پی تامین زندگی بهتر برای خانواده شان هستند و سٍلیا مٍندوزا خبرنگار صدای آمریکا نیز با برخی از آنان گفتگو کرده است.