چهار نفر دیگر در تظاهرات ونزوئلا کشته شدند؛ پیام پاپ فرانسیس

11 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درگیریها در ونزوئلا همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مقابله تظاهرکنندگان با پلیس روز جمعه چهار نفر کشته شدند. خیابانهای ونزوئلا این روزها صحنه درگیری طرفداران دادستان کل این کشور با نیروهای دولتی بوده است. وضعیت ماههای اخیر عکس العمل پاپ فرانسیس را هم به دنبال داشته است. بابک شعاعی گزارش می دهد.