تلاش مجلس موسسان ونزوئلا برای اخراج نمایندگان اپوزیسیون از کنگره این کشور

18 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس مؤسسان ونزوئلا خود را بالاترين مرجع دولتی، حتی ورای کنگره اعلام کرده که اکثريت آن را اپوزيسيون تشکيل می دهد. این فرمان روز گذشته و ساعتی پس از از آن صادر شد که نمایندگان این مجلس کنترل قوه مقننه را بدست گرفته و تصاویر هوگو چاوز، بنیانگذار نظام سوسیالیستی ونزوئلا را بالا بردند.