در سه سال اخیر سه میلیون از ونزوئلا فرار کردند و امسال شاید دو میلیون نفر دیگر فرار کنند

02 اسفند 1397