رهبر کاتولیکهای جهان در اجتماع بزرگ داوطلبان صلیب سرخ ایتالیا

07 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان در اجتماع هزاران داوطلب صلیب سرخ ایتالیا از کمک آنان به پناهجویان قدردانی کرد و اصول منشور صلیب سرخ را ستود.