دفاع واتیکان از دعوت چين برای شرکت در کنفرانس مبارزه با قاچاق اعضای بدن انسان

19 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های واتيکان در توجيه دعوت از چين برای شرکت در کنفرانس مبارزه با قاچاق اعضای بدن انسان می گويند، آثار مثبت اين اقدام به مراتب مؤثرتر از انتقاد خواهد بود.