پاپ در آمریکا درباره حفظ محیط زیست گفت و گو می کند

01 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، از زمان روی کار آمدن به مسأله محیط زیست توجه نشان داده، و رهبران کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته را فراخوانده تا برای بهبود محیط زیست تلاش کنند. حفظ محیط زیست یکی از موضوعات کلیدی است که در سفر پاپ به آمریکا مطرح می شود.