بازگشایی موزه واتیکان بعد از شیوع کرونا؛ استقبال کم مردم

15 خرداد 1399