برنامه جهانی غذا: ال نینو به خشکسالی در جهان دامن زده است

16 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان با کمبود مواد غذایی و قحطی روبرو هستند، تغییرات آب و هوایی "ال نینو" به خشکسالی و کمبود محصولات کشاورزی در کشورهای فقیر دامن زده است.