رئیس بانک مرکزی ایران در واشنگتن: امکان بهره برداری از منابع مالی مان را بعد از تحریم نداریم

27 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی ایران که برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در رأس هیأتی متشکل از معاونت های ارزی و اقتصادی این بانک به آمریکا آمده است، امروز ضمن شرکت در شورای روابط خارجی آمریکا موانع و مشکلاتی را شرح داد که در زمینه تجارت خارجی و سرمایه گذاری در ایران وجود دارد.