واکنش سازمان بهداشت جهانی به مرگ ۳۵ کودک اروپایی به خاطر سرخک؛ تراژدی است

28 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت می گوید مرگ ۳۵ کودک اروپایی به دلیل ابتلا به سرخک، یک تراژدی بین المللی و غیر قابل قبول است. سرخک یک بیماری خطرناک و کشنده است که واکسن مؤثری علیه آن وجود دارد. گزارش شیده رضایی