فرماندار ایالت ویرجینیا در واکنش به انتشار یک عکس نژادپرستانه گفت استعفا نمی‌کند

14 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رالف نورتام، فرماندار دموکرات ایالت ویرجینیا، با رد حضور در یک عکس نژادپرستانه مربوط به دوران دانشجویی، گفت که از سمت خود استعفا نمی‌کند.