مراسم تدفین اسلام کریموف در سمرقند

13 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراسم تدفین اسلام کریموف، رئیس جمهوری تازه در گذشته ازبکستان، امروز با حضور رهبران کشورهای منطقه در سمرقند برگزار شد. او یکی از مستبدترین رهبران آسیا بود و طی نزدیک به ۲۷ سال حکومت بر ازبکستان، بارها به نقض حقوق بشر و شکنجه مخالفان خود متهم شده بود.