رسانه های محلی مرگ رئیس جمهوری ازبکستان را تایید کردند؛ خاکسپاری کریموف در سمرقند

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، امروز در ۷۸ سالگی از عارضه خونریزی مغزی درگذشت ، بی آنکه جانشینی برای خود تعیین کرده باشد. د