تصویب طرح "شفافیت مالی ترور ایران" در مجلس نمایندگان آمریکا

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرح موسوم به قانون شفافیت مالی ترور ایران را که جمهوریخواهان به کنگره پیشنهاد و مطرح کردند تصویب کرد.این طرح در صورت تصویب نهایی مانع از لغو برخی تحریمها تحت توافق هسته ای با ایران خواهد شد. گزارش شهلا آراسته