نخستین عمل پیوند رحم در آمریکا با شکست رو به رو شد

20 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخستین عمل پیوند رحم در آمریکا با شکست رو به رو شد. پزشکان کلینیک کلیولندیک زن ۲۶ ساله ای را مورد عمل پیوند رحم قرار داده بودند و رحم یک زن در گذشته را به او پیوند زدند. اما گفته شد به خاطر پیچیدگی های پیش آمده، ناچار شده اند عضو پیوند زده شده را بردارند.