سیر تحول نقش زنان در ارتش آمریکا در صد سال اخیر

02 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتش ایالات متحده آمریکا طی قرن های گذشته تغییرات زیادی کرده و زنان بخش بزرگی از این تغییرات را در بر می گیرند.