نیروهای آمریکا به اردوگاه های آموزشی القاعده در افغانستان حمله کردند

09 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرمانده عملیات نظامی آمریکا در افغانستان می گوید نیروهای آمریکا به آنچه که گمان می رود بزرگترین کمپ های آموزشی القاعده باشد که در دوره جنگ ۱۴ ساله پیدا شده حمله کرده اند.