تماشای نمای نیویورک از فراز ساختمان مرکز تجارت جهانی

10 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رصدخانه نیویورک که بر فراز ساختمان مرکز تجارت جهانی ساخته شده است، روز جمعه برای عموم گشایش یافت. مرکز تجاری جهان در محل برج های دو قلو ساخته شده است که بر اثر حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ، فروریخت.