داوطلبان آمریکایی برای اقشار کم درآمد خانه می‌سازند

23 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با هفته ملی داوطلبان در آمریکا که از یکشنبه دهم آوریل آغاز شده است، دهها پروژه برای ساخت جامعه‌ای بهتر در حال اجرا هستند، از جمله پروژه ساخت خانه‌هایی برای اقشار کم درآمد با کمک داوطلبان. گزارش کریس سیمکینز، خبرنگار صدای آمریکا.