اثرات تنش اقتصادی بین آمریکا و ترکیه بر اقتصاد جهان

28 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنگ تجاری بین آمریکا و ترکیه بر سر کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، عواقب اقتصادی جهانی داشته است. کاهش شدید لیر ترکیه به همراه تورم و امکان عدم بازپرداخت بدهی های این کشور تهدیدی است که بر اقتصادهای دیگر جهان به ویژه اقتصادهای در حال رشد تاثیر خواهد گذاشت.