پیام هفتگی پرزیدنت ترامپ

31 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ در پیام هفتگی خود با اشاره به اعلان هفته گذشته به هفته «ساخت آمریکا» گفت معتقد است که کشور قویتر خواهد بود وقتی تولیداتش بیشتر باشد و مشاغل بیشتری ایجاد شود و کارکنان دستمزد بهتری بگیرند و رونق بیشتر اقتصادی بوجود آید.