دیوانعالی آمریکا برای سرنوشت مهاجران غیرقانونی تصمیم گیری می کند

29 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوانعالی کشور ایالات متحده آمریکا بررسی پرونده‌ای را آغاز خواهد کرد که به سرنوشت بیش از چهار میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور مربوط است.