آبگرفتگی بزرگراههای جنوب آمریکا با ورود توفان استوایی نیت

16 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توفان استوايی نيت Nate، با بادهای ويرانگر و بارش سنگین باران، در مسير حرکت خود در سواحل جنوب می سی سی پی در امتداد خليج مکزيک، بزرگراه های سراسر منطقه را زير آب فرو برد. اين طوفان که از آمريکای مرکزی آغاز شد سر راه خود در نيکاراگوئه و کاستاريکا تلفات و صدمات زيادی بر جای گذاشت.