نمایشگاه سیناترا: نماد آمریکایی

27 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه سیاری با عنوان "سیناترا: اَن امریکن آیکان" یا سیناترا: نماد آمریکایی، به بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد فرانک سیناترا خواننده خوش صدا و مشهور آمریکایی گردآوری شده است.