نمایشگاه سیناترا: نماد آمریکایی

27 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نمایشگاه سیاری با عنوان "سیناترا: اَن امریکن آیکان" یا سیناترا: نماد آمریکایی، به بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد فرانک سیناترا خواننده خوش صدا و مشهور آمریکایی گردآوری شده است.