اتحاد غول‌های فنآوری ارتباطی در «سیلیکون ولی» علیه نفرت پراکنی و عقاید افراطی

14 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صاحبان صنایع عظیم تکنولوژی و غول های فن آوری ارتباطی در سیلیکون ولی، اعلام کرده اند که، از این پس اجازه انتشار نفرت پراکنی و عقاید افراطی را نخواهند داد. اما گروهی از کارشناسان و سازمانهای دست راستی با این سیاست مخالفند و می گویند، برداشتن این گام به سانسور و حذف صدای مخالفان تبدیل خواهد شد.