برخی از چهره های سرشناس جمهوریخواه در کنوانسیون حزب شرکت نمی کنند

29 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی از چهره‌های سرشناس حزب جمهوریخواه اعلام کردند که به خاطر عملکرد و اظهارنظرهای دونالد ترامپ، تنها داوطلب نامزدی حزب جمهوریخواه، از شرکت در این کنوانسیون خودداری می کنند.