رکس تیلرسون: آمریکا از تلاش قطر برای مبارزه با تامین مالی تروریست‌ها راضی است

30 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رکس تیلر سون، وزیر خارجه آمریکا جمعه گفت، واشنگتن از تلاش قطر برای اجرای توافق با آمریکا دایر بر مبارزه با تامین منابع مالی برای تروریست ها راضی است. او در عین حال از چهار کشور عرب که روابط دیپلماتیک با قطر را قطع کرده اند،خواست، به محاصره اقتصادی این امیرنشین پایان دهند.