اوباما خواستار اتحاد طرد تعصب داعش از سوی مردم آمریکا شد

21 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه مسلمانان و مسیحیان شهر سن برناردینو در یادبود قربانیان تیراندازی مرگبار روز نهم دسامبر در مسجد این شهر گردآمدند، رئیس جمهوری آمریکا از شهروندان خواست که در مقابل تعصب متحد شده و داعش را طرد کنند.