مهاجران بی نام

19 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشجویان هنرهای زیبا در نیویورک چهره مهاجران بی نامی را که در راه رسیدن به این کشور جان خود را از دست داده اند زنده می کنند. به این امید که این چهره ها به شناسایی آن ها کمک کند.