گزارش صدای آمریکا از نحوه برخورد با متقاضیان پناهندگی که با ویزای معتبر وارد آمریکا شدند

24 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

طبق سیاست کنونی آمریکا افرادی که با درخواست پناهندگی وارد خاک آمریکا می شوند، در هنگام ورود بدون در نظر گرفتن ویزای معتبر یا نامعتبر، بازداشت می شوند. «اَلین باروس»، خبرنگار صدای آمریکا در بازدید از بازداشگاه پناهندگان در نیوجرسی، با یکی از کسانیکه این مراحل را پشت سر گذاشته گفت و گو کرده است.