تلاش فعالان مدنی آمریکایی برای رأی دادن «بی خانمان ها» در انتخابات

15 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزديک شدن تاريخ برگزاری انتخابات رياست جمهوری در آمريکا، گروهی از فعالان مدنی آمريکا در تلاش برای کسب حق رأی برای شهروندان فراموش شده آمريکا هستند که به بی خانمانها معروفند.