ناکامی تلاش ها برای محدود کردن دسترسی به سلاح گرم در آمریکا

30 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه در برخی از ایالت های آمریکا و پایتخت این کشور تلفات ناشی از سلاح گرم بیشتر از تلفات تصادف با خودروست، مقاومت در مقابل محدود کردن دسترسی به اسلحه همچنان ادامه دارد.