مخالفان ترامپ در داخل و بیرون سالن برنامه ریزی کرده اند

28 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگار محمدی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا مستقیما از محل برگزاری کنوانسیون حزب جمهوریخواه در کلیولند درباره برگزاری این رویداد و حضور مخالفان و موافقان دونالد ترامپ در آن گزارش می دهد.