نقد سیاست‌های اوباما در قبال خاورمیانه، در همایش انتخاباتی جمهوریخواهان

27 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوریخواه، در حالی دیدگاه های خود را در یک همایش تشریح کردند که مواضع آمریکا در قبال ایران، اسلام و تنش‌های خاورمیانه، دیگر مسائل را تحت تاثیر خود قرار داد