خواسته های کارگری هم در انتخابات آمریکا تاثیرگذار شده است

06 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه هواداران دو حزب جمهوریخواه و دمکرات برای پیروزی نامزد دلخواه خود در انتخابات مقدماتی تلاش می کنند، برخی از کارگران سابق که نگران حقوق و آینده همتایان خود هستند، می گویند که در انتخاب رئیس جمهوری آینده آمریکا برای آنها جهت گیری نامزدها در مورد کارگران اهمیت بیشتری دارد.