آخرین واکنش ها در کنگره آمریکا به تفاهم هسته ای در لوزان

17 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهلا آراسته خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از کنگره آمریکا آخرین واکنش ها و اظهار نظرها را در کنگره نسبت به تفاهم هسته ای ایران و غرب در لوزان سوئیس، گزارش داد.