دادستان کل آمریکا: تحقیقات در مورد عملکرد پلیس شهر بالتیمور انجام خواهد شد

19 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دادگستری آمریکا تحقیقاتی را آغاز کرده است که روشن شود آیا عملکرد اداره پلیس شهر بالتیمور در وقایع اخیر با قانون اساسی آمریکا و حقوق مدنی مردم آن شهر مغایرت دارد یا خیر؟