دادستان کل آمریکا: تحقیقات در مورد عملکرد پلیس شهر بالتیمور انجام خواهد شد

19 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادگستری آمریکا تحقیقاتی را آغاز کرده است که روشن شود آیا عملکرد اداره پلیس شهر بالتیمور در وقایع اخیر با قانون اساسی آمریکا و حقوق مدنی مردم آن شهر مغایرت دارد یا خیر؟