کاخ سفید از جامعه جهانی خواست به حمایت تسلیحاتی ایران از شورشیان حوثی اعتراض کند

17 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاخ سفید از سازمان ملل می خواهد ضمن بررسی نقش حکومت ایران در بحران یمن، رژیم تهران را بخاطر آنچه ستیزه جویی ایران و نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می نامد، مورد پرسش و اعتراض قرار دهد.