آمریکا گزارش سازمان ملل درباره جنایت جنگی در یمن را تایید کرد

06 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش فرانس پرس، آمریکا گزارش سازمان ملل متحد در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در یمن را تائید کرده است. در اولین گزارش گروهی از کارشناسان وابسته به نهاد حقوق بشر سازمان ملل در مورد جنگ داخلی یمن به احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط تمام طرف های درگیر اشاره شده است. گزارش هوشمند میرفخرائی