دانشمندان روشی برای مقابله با انباشت زباله پلاستیکی یافته اند

07 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این روزها زباله های پلاستیکی در سراسر جهان به معضل بزرگی تبدیل شده است، زباله هایی که تجزیه نمی شوند و به طبیعت بازنمی گردند. حالا اما دانشمندان کشفی کرده اند که می تواند جلوی انباشته شدن بیشترِ زباله های پلاستیکی را بگیرد.