هشدار آمریکا نسبت به سوءاستفاده برخی دولت‌ها از اپیدمی کرونا برای محدود کردن حقوق‌بشر

08 تیر 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.