همایش جهانی زنان در نیویورک؛ دستور کار: راههای مقابله با آزار جنسی

17 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

راههای مقابله با آزار جنسی زنان به ویژه در محیط کار مهمترین موضوع در دستور کار هشتمین سال همایش جهانی زنان است که در نیویورک برگزار شده است.