حضور زنان در رقابتهای انتخابات میاندوره ای امسال آمریکا

14 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا انتخابات میان دوره ای امسال ده ماه دیگر برگزار می شود اما پیشاپیش روشن است که زنان در رقابت برای کسب کرسی های سنا، مجلس نمایندگان و فرمانداری ایالت ها چالش های کم سابقه ای را تدارک دیده اند.